Óscar Moldes Pita

Óscar Moldes Pita2018-10-02T10:49:50+00:00

Actualmente cursa o grao en Enxeñaría de tecnoloxías de Telecomunicacións. Con anterioridade formouse en Instalación e configuración de sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de relacións con clientes, en Programación de Sistemas Informáticos e en Xestión de servizos no sistema informático.

Posúe o título de Técnico Superior en desenvolvemento de produtos electrónicos.