///Xoán Manuel Cebro Rodríguez

Xoán Manuel Cebro Rodríguez

Xoán Manuel Cebro Rodríguez2018-09-28T12:50:28+00:00

Entrou no funcionariado na Universidade Santiago de Compostela en 1990.
Posteriormente traballou –no campus de Vigo e desde a súa creación na Universidade de Vigo– nos seguintes lugares e postos:
– Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
– Facultade de Humanidades (Secretaría do Decanato)
– Escola Universitaria de Forestais de Pontevedra (Responsable de Asuntos económicos)
– Escola Universitaria de Fisioterapia (Xefatura de Negociado)
– Escola Universitaria de Forestais de Pontevedra (Xefatura de Administración)
– Escola de Enxeñería Forestal e Ciencias da Actividade física e do Deporte (Xefatura da Área académica)