Comisión executiva

Iniciativas conxuntas coa Fundación e control da emisión dos títulos

2018-10-19T18:46:02+00:009 de Abril de 2014|Comisión executiva|

O xoves día 3 de abril de 2014, ás 12:35 horas, celebrouse unha reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día:

LUGAR:                    Sala II do Edificio Miralles do Campus de Vigo

DÍA E HORA:            Día 3 de abril, jueves, ás 12:35 h.

ORDE DO DÍA

1.      Aprobación, se procede, da Acta da sesión anterior (03.12.13).
2.      Seguimento e cumprimento dos acordos da Comisión.
3.      Acordo que proceda sobre a proposta de colaboración coa Fundación Universidade de Vigo para o desenvolvemento de iniciativas e actuacións en 2014. Informe ao Pleno.
4.      Aceptación, se procede, dos criterios propostos pola Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade, para a aprobación de taxas de títulos propios que excedan as recomendacións do Consello Social por circunstancias técnicas extraordinarias.
5.      Informe e táboa comparativa sobre a evolución da tramitación e a emisión de títulos oficiais da Universidade de Vigo, consonte acordo anterior. (Comisión Executiva 3 de decembro de 2013)
6.      Aprobación, se procede, das taxas do seguinte Curso:
– VII Curso de Formación en “Java: Programación orientada a obxectos para enxeñeiros”

7.      Supervisión das taxas dos seguintes cursos:

­  – IV Curso de Especialista en “Ecografía mamaria”

– II Curso de Especialista en “Biomateriais e tecnoloxías biomédicas”

– I Curso de Formación en “Iniciación á programación en Python”

– III Curso de Formación en “Creación de sitios web paso a paso con Joomla”

– IV Curso de Formación en “Estatística con R para investigadores”

– III Curso de Formación en “Iniciación á programación de dispositivos Android”

– VI Curso de Formación en “Fundamentos de deseño técnico con Solidworks”

– V Curso de Formación en “Deseño e cálculo de instalacións técnicas da edificación e construcións industriais (contorna Cype)”

­  – II Curso de Formación en “Actualización en literatura española”

– V Curso de Formación en “Catia V5: Módulos CAD-DMU-CAE-CAM”

– II Curso de Formación en “Modelaxe e simulación de procesos de negocio a través de ferramentas BPM”

– I Curso de Formación en “Deseño e cálculo de instalacións eléctricas de baixa tensión. Iluminación, liñas e cadros (contorna DIALUX e CYPELEC)

– II Curso de Formación en “Introdución á programación de APPs en iOS6/iOS7”

– I Curso Complementario en “Investigar e intervir en educación”

– XI Curso Complementario en “Iniciación ao AutoCAD”

– I Curso Complementario en “Introdución ao software libre de xestión empresarial”

– I Curso Complementario en “Fundamentos de Itil”

– I Curso Complementario en “Iniciación á dobraxe”

– I Curso Complementario en “Definición e xestión de requisitos en metodoloxías áxiles e preditivas”

– XIII Curso Complementario en “Vendaxes neuromusculares (Kinesiotaping)”

– VII Curso Complementario en “Vendaxes funcionais no deporte”

– I Curso Complementario en “Conselleiro de seguridade no transporte de mercadorías perigosas”

– I Curso Complementario en “Workshop para a mellora de procesos de mecanizado con simulación”

– I Curso Complementario en “Comunicar, negociar e traballar en equipo con éxito na actividade profesional”

– I Curso Complementario en “Aplicación técnica do lean manufacturing e ferramentas de simulación”

– I Curso Complementario en “Aplicacións das directivas de seguridade europeas ao deseño de equipos mecánicos”

– I Curso Complementario en “Ecotoxicoloxía e avaliación do risco ambiental”

– I Curso Complementario en “Cambio global”

– I Curso Complementario en “Introdución ao modelado matemático”

– III Curso Complementario en “Organización e desenvolvemento de eventos deportivos: as claves do éxito”

– I Curso Complementario en “Comunicación e protocolo XIV. Xornadas internacionais de comunicación institucional”

– I Curso Complementario en “A física oceánica e o cambio global”

– I Curso Complementario en “Novas tecnoloxías de procesado e conservación de alimentos de orixe mariña”

– I Curso Complementario en “Intelixencia social, talento e empregabilidade” (Campus Vigo)

– I Curso Complementario en “Intelixencia social, talento e empregabilidade” (Campus Pontevedra)

– I Curso Complementario en “Ferramentas de tradución profesional”

– I Curso Complementario en “O servizo ao cliente na loxística e a cadea de subministración”

– I Curso Complementario en “Xestión de custos e outros indicadores loxísticos en empresas industriais”

– I Curso Complementario en “Xestión da produción en empresas industriais: planificación, programación en control”

– I Curso Complementario en “Tratamento conservador da síndrome de dor miofascial”

– I Curso Complementario en “Introdución á fisioterapia invasiva da síndrome da dor miofascial”

– II curso Complementario en “Nivel medio de AutoCAD”

8.      Aprobación, se procede, das taxas para a actividade “Campus Camp” que se desenvolverá no verán de 2014 nos Campus de Vigo e Pontevedra.

9.      Aprobación, se procede, das taxas para a actividade “Campus Camp” que se desenvolverá no verán de 2014 no Campus de Ourense.

10.  Aprobación, se procede, da modificación de tarifas do Centro de Apoio Científico e Tecnolóxico de Investigación (CACTI). (Consello de Goberno 12 de febreiro de 2014)

11.  Aprobación, se procede, da modificación das tarifas do Centro de Investigación, Transferencia e Innovación (CITI). (Consello de Goberno 12 de febreiro de 2014).

8.      Informe sobre as Memorias finais dos seguintes cursos:

– XII Curso de Master/Especialista en ”Auditoría e Contabilidade”

– I Curso de Especialista en “Biomateriais e tecnoloxías biomédicas”

– II Curso de Formación en “Creación de sitios web paso a paso con Joomla”

– I Curso de Formación en “Programación web con HTML5 e Javascript”

– III Curso de Formación en “Cativa V5: módulos CAD-DMU-CAE-CAM”

– I Curso de Formación en “CCNA Exploration 1 e 2: aspectos básicos do networking. Conceptos e protocolos de enrutamento”

– II Curso de Formación en “Coordinador de Seguridade e saúde en obras de construción”

– I Curso Complementario en “Comunicación e protocolo XIII. Xornadas internacionais de comunicación institucional”

– VI Curso Complementario en “Vendaxes funcionais no deporte”

– XII Curso Complementario en “Vendaxes neuromusculares (KINESIOTAPING)”

– II Curso Complementario en “Prevención de riscos laborais. Nivel básico”

13.  Memorias pendentes.
14.  Rogos e preguntas.

ACORDOS ADOPTADOS

Acórdase a aprobación da acta da sesión anterior (03.12.13).

Acórdase a aprobación dunha achega á Fundación Universidade de Vigo para o desenvolvemento de iniciativas e actuacións en 2014, e elevar informe favorable ao Pleno.

Acórdase incorporar un novo criterio sobre a autorización da excepcionalidade das taxas e actualizar a Normativa de recomendacións do Consello Social sobre prezos das universidades, consonte á competencia que recoñece a LOU. A nova proposta será presentada na próxima sesión, e tamén comunicar e facer xa efectivo no sucesivo o novo criterio para autorizar a excepcionalidade.

Acórdase pedir ao xerente que informe sobre cómo se está a implantar o plan de choque e a previsión do calendario para axilizar a tramitación de títulos universitarios oficiais na Universidade de Vigo, e que remita ao Consello Social  un informe de evolución trimestral.

Acórdase a aprobación das taxas unha vez aceptada a argumentación do director do VII Curso de Formación en “Java: Programación orientada a obxectos para enxeñeiros”, e lembrar que está pendente de entrega a Memoria da edición anterior.

Acórdase aprobar as taxas dos seguintes cursos:

  – II Curso de Especialista en “Biomateriais e tecnoloxías biomédicas”

  – I Curso de Formación en “Iniciación á programación en Python”

  – III Curso de Formación en “Creación de sitios web paso a paso con Joomla”

  – VI Curso de Formación en “Fundamentos de deseño técnico con Solidworks”

  – V Curso de Formación en “Deseño e cálculo de instalacións técnicas da edificación e construcións industriais (contorna Cype)”

  – V Curso de Formación en “Catia V5: Módulos CAD-DMU-CAE-CAM”

  – I Curso de Formación en “Deseño e cálculo de instalacións eléctricas de baixa tensión. Iluminación, liñas e cadros (contorna DIALUX e CYPELEC)

  – I Curso Complementario en “Investigar e intervir en educación”

  – XI Curso Complementario en “Iniciación ao AutoCAD”.

  – I Curso Complementario en “Introdución ao software libre de xestión empresarial”

  – I Curso Complementario en “Fundamentos de Itil”

  – I Curso Complementario en “Iniciación á dobraxe”

  – I Curso Complementario en “Definición e xestión de requisitos en metodoloxías áxiles e preditivas”

  – XIII Curso Complementario en “Vendaxes neuromusculares (Kinesiotaping)”

  – VII Curso Complementario en “Vendaxes funcionais no deporte”

  – I Curso Complementario en “Conselleiro de seguridade no transporte de mercadorías perigosas”

  – I Curso Complementario en “Workshop para a mellora de procesos de mecanizado con simulación”

  – I Curso Complementario en “Comunicar, negociar e traballar en equipo con éxito na actividade profesional”

  – I Curso Complementario en “Aplicación técnica do lean manufacturing e ferramentas de simulación”

  – I Curso Complementario en “Aplicacións das directivas de seguridade europeas ao deseño de equipos mecánicos”

  – I Curso Complementario en “Ecotoxicoloxía e avaliación do risco ambiental”

  – I Curso Complementario en “Cambio global”

  – I Curso Complementario en “Introdución ao modelado matemático”

  – III Curso Complementario en “Organización e desenvolvemento de eventos deportivos: as claves do éxito”

  – I Curso Complementario en “Comunicación e protocolo XIV. Xornadas internacionais de comunicación institucional”

  – I Curso Complementario en “A física oceánica e o cambio global”

  – I Curso Complementario en “Novas tecnoloxías de procesado e conservación de alimentos de orixe mariña”

  – I Curso en “Intelixencia social, talento e empregabilidade” (Campus Vigo)

  – I Curso Complementario en “Intelixencia social, talento e empregabilidade” (C. Pontevedra)

  – I Curso Complementario en “Ferramentas de tradución profesional”

  – I Curso Complementario en “O servizo ao cliente na loxística e a cadea de subministración”

  – I Curso Complementario en “Xestión de custos e outros indicadores loxísticos en empresas industriais”

  – I Curso Complementario en “Xestión da produción en empresas industriais: planificación, programación en control”

  – I Curso Complementario en “Tratamento conservador da síndrome de dor miofacial”

  – I Curso Complementario en “Introdución á fisioterapia invasiva da síndrome da dor miofacial”

  – II Curso Complementario en “Nivel medio de AutoCAD”

E aprobar as taxas e reclamar as Memorias finais da edición anterior dos seguintes Cursos:

  – (*) IV Curso de Especialista en “Ecografía mamaria”

  – (*) IV Curso de Formación en “Estatística con R para investigadores”

  – (*) III Curso de Formación en “Iniciación á programación de dispositivos Android”

  – (*) II Curso de Formación en “Actualización en literatura española”

  – (*) II Curso de Formación en “Modelaxe e simulación de procesos de negocio a través de ferramentas BPM”

  – (*) II Curso de Formación en “Introdución á programación de APPs en iOS6/iOS7

Acórdase a aprobación das taxas para a actividade “Campus Camp” que se desenvolverá no verán de 2014 nos Campus de Vigo e Pontevedra.

Acórdase a aprobación das taxas para a actividade “Campus Camp” que se desenvolverá no verán de 2014 no Campus de Ourense.

Acórdase a aprobación da modificación de tarifas do Centro de Apoio Científico e Tecnolóxico de Investigación (CACTI). (Consello de Goberno 12 de febreiro de 2014).

Acórdase a aprobación da modificación das tarifas do Centro de Investigación, Transferencia e Innovación (CITI). (Consello de Goberno 12 de febreiro de 2014).

Acórdase dirixirse aos directores dos seguintes cursos para deixar constancia da incidencia detectada, e solicitar que no sucesivo se axusten ao cumprimento das normas e das propostas aprobadas:

  – XII Curso de Master/Especialista en ”Auditoría e Contabilidade”

  – I Curso de Especialista en “Biomateriais e tecnoloxías biomédicas”

  – II Curso de Formación en “Creación de sitios web paso a paso con Joomla”

  – I Curso de Formación en “Programación web con HTML5 e Javascript”

  – III Curso de Formación en “Cativa V5: módulos CAD-DMU-CAE-CAM”

  – I Curso de Formación en “CCNA Exploration 1 e 2: aspectos básicos do networking. Conceptos e protocolos de enrutamento”

  – II Curso de Formación en “Coordinador de Seguridade e saúde en obras de construción”

  – I Curso Complementario en “Comunicación e protocolo XIII. Xornadas internacionais de comunicación institucional”

  – VI Curso Complementario en “Vendaxes funcionais no deporte”

  – XII Curso Complementario en “Vendaxes neuromusculares (KINESIOTAPING)”

  – II Curso Complementario en “Prevención de riscos laborais. Nivel básico”

A Comisión dase por informada de que todas as Memorias deste apartado foron recibidas, polo que este punto está ao día e quedan agora pendentes unicamente as Memorias reclamadas nesta mesma sesión.