//Comisión de Actividades e Servizos

Comisión de Actividades e Servizos

Comisión de Actividades e Servizos2021-03-18T10:29:09+00:00

É a encargada de estudar e informar de todas as cuestiones de carácter académico que son competencias deste órgano, así como dos asuntos relacionados coa calidade nos Servizos. Esta composta polos seguintes membros:

Presidente

Ernesto Pedrosa Silva
Ernesto Pedrosa SilvaPresidente Consello Social

Vocais

Miguel Ángel Michinel Álvarez
Miguel Ángel Michinel ÁlvarezSecretario Xeral da UVigo
César Blanco Gómez
César Blanco GómezIntereses Sociais – Ourense
Mercedes Castro Mouzo
Mercedes Castro MouzoIntereses Sociais – Vigo
José María Franco García
José María Franco GarcíaIntereses Sociais – Vigo
Marta Iglesias Bueno
Marta Iglesias BuenoIntereses Sociais – Vigo
Ana Isabel Vázquez Reboredo
Ana Isabel Vázquez ReboredoIntereses Sociais – Pontevedra