//Comisión de Actividades e Servizos

Comisión de Actividades e Servizos

Comisión de Actividades e Servizos2021-06-29T12:06:04+00:00

É a encargada de estudar e informar de todas as cuestiones de carácter académico que son competencias deste órgano, así como dos asuntos relacionados coa calidade nos Servizos. Neste momneto están sen elixir algunhas das persoas que a forman. Esta composta polos seguintes membros:

Presidente

Ernesto Pedrosa Silva
Ernesto Pedrosa SilvaPresidente Consello Social

Vocais

Miguel Ángel Michinel Álvarez
Miguel Ángel Michinel ÁlvarezSecretario Xeral da UVigo
César Blanco Gómez
César Blanco GómezIntereses Sociais – Ourense
Mercedes Castro Mouzo
Mercedes Castro MouzoIntereses Sociais – Vigo
José María Franco García
José María Franco GarcíaIntereses Sociais – Vigo