Comisión de actividades e servizos

A Comisión aproba diversas axudas, apoios, colaboracións e achegas, así como a asignación das bolsas-colaboración para 2023-24

2024-01-02T12:48:56+00:0026 de Setembro de 2023|Comisión de actividades e servizos|

O martes, día 26 de setembro de 2023, ás 12:00 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día:

ORDE DO DÍA

 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (27.07.2023).
  Apróbase por asentimento.
 2. Informe do presidente.
 3. Acordo que proceda sobre a colaboración solicitada pola Asociación de Estudantes de Enxeñaría que promoven a iniciativa UVigo SpaceLab para o deseño, fabricación e operación dunha misión espacial real.
  Concédese unha axuda.
 4. Acordo que proceda sobre a petición de apoio á XII edición de EDUGAL 2023, salón orientado a asesorar ao estudantado sobre a oferta de opcións educativas e facilitar a transición dende os institutos á universidade.
  Apróbase unha achega.
 5. Acordo que proceda sobre a solicitude de apoio á “Noite europea das persoas investigadoras (G-Nigth)”, a petición da Vicerreitoría de Comunicación e Relacións Institucionais.
  Apoiase cunha axuda.
 6. Acordo que proceda sobre o apoio solicitado dende a Vicerreitoría de Extensión Universitaria, para a “Semana de cine submarino” que organiza a Universidade de Vigo.
  Apróbase unha achega.
 7. Acordo que proceda sobre a proposta remitida polo autor, para financiar a edición dun libro titulado “Veinticinco años entre amigos de la U niversidad de Vigo”.
  Apróbase de xeito provisional á espera da súa reformulación.
 8. Aprobación, se procede, da concesión dunha aportación para a presentación en Galicia do libro “Pasión por la educación” , do profesor Francisco Michavila.
  Apróbase unha axuda para a presentación.
 9. Aprobación, se procede, da delegación no presidente para a asignación definitiva das Bolsas-colaboración para o curso 2023/2024, debendo dar conta da resolución na primeira reunión do Pleno que se convoque.
  Apróbase por asentimento.
 10. Rogos e preguntas.
  Intervén o presidente do Consello Ernesto Pedrosa.