Comisión Económica

Comisión Económica2023-11-09T12:27:41+00:00

A Comisión Económica ten por funcións estudar, deliberar e remitir ditames ou propostas ao Pleno en todas aquelas cuestións relacionadas con asuntos económicos da súa competencia. Neste momento falta por escoller a presidencia da comisión. A súa composición é a que segue:

Presidente

Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa
Juan Manuel Vieites Baptista de SousaIntereses Sociais - Conf. Empresarios de Vigo

Vocais

Emilio Fernández Zunzunegui
Emilio Fernández ZunzuneguiIntereses Sociais – Vigo
Jesús Graña Nogueiras
Jesús Graña NogueirasIntereses Sociais – Vigo
Antonio Martiño Gómez
Antonio Martiño GómezXunta de Galicia
Antonio Macho Senra
Antonio Macho SenraIntereses Sociais – Vigo
29 de Febreiro de 2024