Comisión Económica

Comisión Económica2020-01-31T11:19:28+00:00

A Comisión Económica ten por funcións estudar, deliberar e remitir ditames ou propostas ao Pleno en todas aquelas cuestións relacionadas con asuntos económicos da súa competencia. A súa composición é a que segue:

Presidente

Daniel Barata Quintas
Daniel Barata QuintasIntereses Sociais – Ourense

Vocais

José María Martín Moreno
José María Martín MorenoVicerreitor de Economía – UVigo
Mª Elvira Larriba Leira
Mª Elvira Larriba LeiraElixida polo Parlamento de Galicia
Manuel González Piñeiro
Manuel González PiñeiroIntereses Sociais – Ourense
Jesús Graña Nogueiras
Jesús Graña NogueirasIntereses Sociais – Vigo
Antonio Macho Senra
Antonio Macho SenraIntereses Sociais – Vigo