Comisión Executiva

Comisión Executiva2021-06-29T11:53:53+00:00

Á Comisión Executiva correspóndelle a dirección ordinaria do Consello Social e o exercicio de todas as funcións específicas que lle encargue o Pleno. Neste momento faltan por elixir varios das persoas que a compoñen. Está formada por:

Presidente

Ernesto Pedrosa Silva
Ernesto Pedrosa SilvaPresidente do Consello Social

Vocais

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Manuel Joaquín Reigosa RogerReitor da Universidade de Vigo
Xulio Calviño Rodríguez
Xulio Calviño RodríguezIntereses Sociais – Vigo