Memorias

Memorias2018-10-19T18:06:40+00:00
2024-02-20T17:52:21+00:00

Memoria do Consello Social 2022

20 de Febreiro de 2024|

Nas 112 páginas da publicación debúllase o día a día da institución neste exercicio así como informaciónss relacionadas con Alumni UVigo, o barómetro de empregabilidade e a análise do impacto económico da actividade da Universidade