/Responsabilidade social e transparencia

Responsabilidade social e transparencia

Responsabilidade social e transparencia2023-09-28T11:38:30+00:00

Responsabilidade social

O Consello Social como órgano de participación da sociedade na universidade está comprometido coas actividades de responsabilidade social impulsadas pola Universidade de Vigo para fornecer a interacción entre ambas. Desde o ano 2010 –a través da Memoria de Responsabilidade Social– réndense anualmente contas das actividades realizadas. A partir do ano 2015 o compromiso ampliouse co aliñamento cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) da Axenda 2030.

Nas ligazóns de abaixo pódese consultar a seguinte información:

Tamén recomendamos visitar o apartado de noticias de actividades relevantes promovidas polo Consello Social en relación ás políticas de responsabilidade social:

Supervisión e control

A Lei Orgánica de Universidades encoméndalle ao Consello Social a supervisión das actividades de carácter económico da Universidade –incluída a aprobación do orzamento e das contas anuais– e do rendemento do seus servizos. Pódense consultar a seguir os diferentes informes elaborados:

Orzamentos

Serie de orzamentos do Consello Social dos últimos exercicios:

Actas

Pódese consultar o conxunto de actas publicadas polos órganos colexiados do Consello Social premendo no botón.

IR ÁS ACTAS