//Colaboracións e patrocinios

Colaboracións e patrocinios

Colaboracións e patrocinios2022-05-23T12:24:01+00:00

O Consello Social colabora en proxectos que promoven a transferencia de coñecemento, o potenciamento da cultura emprendedora e o melloramento da empregabilidad do alumnado da Universidade de Vigo.

Normativa aplicable

Accións de colaboración e patrocinio recentes

Ver máis