//Colaboracións e patrocinios

Colaboracións e patrocinios

Colaboracións e patrocinios2018-11-26T13:36:04+00:00

O Consello Social colabora en proxectos que promoven a transferencia de coñecemento, o potenciamento da cultura emprendedora e o melloramento da empregabilidad do alumnado da Universidade de Vigo.

Normativa aplicable

Accións de colaboración e patrocinio recentes

Ver máis