César Blanco Gómez

César Blanco Gómez2021-07-01T19:25:38+00:00

Nomeado membro do Consello Social, en representación das organizacións empresariais, pola Orde do 10 de xuño de 2021 (DOG do 25 de xuño).

Antes membro do Consello Social en representación da Xunta de Galicia dende o ano 2012.

Diplomado en Ciencias Empresariais, especialidade Informática de Xestión.

Máster en Prevención de riscos laborais.

Directivo e Administrador de diversas sociedades.