Pleno vello

Pleno vello2018-09-20T17:27:29+00:00
Reunión dun pleno do Consello Social

Reunión dun pleno do Consello Social

Presidente

Ernesto Pedrosa Silva

Membros do Pleno representantes da Universidade de Vigo

Elixidos polo Consello de Goberno

Manuel Joaquín Reigosa Roger (Reitor)

Miguel Ángel Michinel Álvarez (Secretario Xeral)

José María Martín Moreno (Vicerreitor de Economía)

Raquel María Souto García (Xerente)

Xoán Manuel Cebro Rodríguez (PAS)

Óscar Moldes Pita (Estudante)

Membros do Pleno representantes dos intereses sociais de Galicia

Elixidos polo Parlamento de Galicia:

Jesús Graña Nogueiras

Mª Elvira Larriba Leira

Xosé Manuel Atanes Limia

Francisco Javier Casares Mouriño

Natalia Zunzunegui Garrido

Mercedes Castro Mouzo

Elixidos pola Xunta de Galicia:

Daniel Barata Quintas

Francisco Gustavo Izquierdo Martínez

César Blanco Gómez

Ana Isabel Vázquez Reboredo

Marta Iglesias Bueno

José Manuel Figueroa Vila

Elixidos polos sindicatos:

Emilio Fernández Zunzunegui (CC.OO)

Mª Elena Añel Cabanelas (CIG)

Manuel González Piñeiro (UXT)

Elixidos polas organizacións empresariais:

Javier Garrido Valenzuela (CEP)

José Manuel Pérez Canal (CEO)

Juan Manuel Piñeiro Rivas (CEO)

Jorge Cebreiros Arce (CEP)

Elixidos polas corporacións locais dos Concellos onde se sitúan os campus:

Xulio Calviño Rodríguez (Vigo)

Mª do Carmen Fouces Díaz (Pontevedra)

Yolanda López Fernández (Ourense)

Elixidos pola Asociación de antigos alumnos da Universidade de Vigo:

José María Franco García

Elixidos polos Colexios profesionais:

Antonio Macho Senra

Guillermo Alonso Jáudenes

Olga Alonso Suárez María

Emilio Atrio Abad

José María Barreiro

José Barreiro Somoza

Manuel Bermúdez Couso

Pilar Blanco Tuimil

Aurora Carbajal Abal

Luis Carrera Pásaro

José María Casas de Ron

Margarita Castejón García

Julio Castela Martínez

Flora Castro González

Manuel Castro Oliva

Antonio Coello Bufill

Alfonso Cortés Castañera

Marta Dacosta Alonso

José Miguel Diéguez Rodríguez

José Manuel Díaz Barreiros

Alfredo Díaz Grande Alfredo

Domingo Docampo Amoedo

Julio Estévez Fernández

Iago Fariñas Valiña

Hadrián Fernández Albarado

José Manuel Fernández Alvariño

Agustín Fernández González

Ana Consuelo Fernández Pulpeiro

José María Franco García

Ramón Gago Alonso

Alberto Gago Rodríguez

Benito Gama Calvo

José Manuel García López

Antonio García Lores

Esther María González Pillado

Miguel Anxo González Trifás

María Teresa Iglesias Randulfe

Antonio Juste Iglesias

Xan Lago Teijeiro

Laura López Atrio

Xesús López Carreira

María Xesús López Escudeiro

Rubén López López

Emilio López Fernández

César Enrique Martínez Gómez

Guillermo Antonio Meijón Couselo

Oscar Méndez Franco

Lucía Molares Pérez

María Montero Muñoz

Xesús Moreira Fontán

José Natalio Blanco Sierra

Sergio Pajares Domínguez

José Paraños Pardo

Arsenio Paz Carballo

Lois Pérez Castrillo

Federico Pérez Mato

Juan Ignacio Pérez Méndez

José Luis Pichel Fernández

Elena Rivo López

Manuel Rodríguez de la Fuente

Francisco Rodríguez García

Concepción Rúa González

Estevo Sánchez González

María Inmaculada Valeije Álvarez

Mónica Vázquez Blanco

Amador Vázquez Vázquez

Patricia Vilán Lorenzo