Comisión executiva

Aprobación e elevación ao Pleno das taxas dos Cursos de Formación, dos Cursos Complementarios e dos Cursos Mestrado/Especialista.

2018-10-19T19:08:00+00:0031 de Outubro de 2014|Comisión executiva|

O mércores 15 de outubro, celebrouse unha reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día:

LUGAR:                     Sala II do Edificio Miralles (Campus Vigo)

DÍA E HORA:            Día 15 de outubro, mércores, ás 11:10 h

ORDE DO DÍA

 1.      Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (10.06.2014).

2.      Seguimento e cumprimento dos acordos da Comisión.
3.      Supervisión e aprobación, se procede, das taxas dos seguintes Cursos:

 •   II Edición do Curso de Especialista en “Marcha Nórdica”.
 •   XIV Edición do Curso Máster/Especialista en “Auditoría e Contabilidade”.
 •   I Edición do Curso de Especialista en “Dirección de Loxística e Produción” e 11 cursos complementarios derivados do mesmo.
 •   I Edición do Curso de Especialista en “Mediación”.
 •   II Edición do Curso de Formación en “Estatística con “R” para Profesionais da Saúde”.
 •   II Edición do Curso de Formación en “Programación web con HTML5 e Javascript”.
 •   I Edición do Curso de Formación de “Estatística con “R” para profesorado de ensino medio”.
 •   XII Edición do Curso de Formación en “Introdución á Bolsa”.
 •   I Edición do Curso Complementario en “Desarrollo de habilidades personales para la dirección y gestión de proyectos”.
 •   IV Edición do Curso Complementario de “Prevención de Riscos Laborais, Nivel Básico”
 •   II Edición do Curso Complementario de “Introdución á fisioterapia invasiva da síndrome da dor miofascial”.
 •   II Edición do Curso Complementario de “Consejero de seguridad en el Transporte de Mercancías Peligrosas”.
 •   I Edición do Curso Complementario de “Fisioterapia en Uroxinecoloxía, nivel básico”.
 •   I Edición do Curso Complementario de “Pilates para fisioterapeutas, nivel I”.
 •   I Edición do Curso Complementario de “Pilates para fisioterapeutas, nivel II”.
 •   I Edición do Curso Complementario en “Protocolo Empresarial”.
 •   I Edición do Curso Complementario en “Ferramentas de Apoio e Competencias Transversais para estudantes da área empresarial”.
 •   I Edición do Curso Complementario en “Comunicación en Inglés para Eventos en Congresos”.
 •   II Edición do Curso Complementario en “Tratamento Conservador da Síndrome da dor Miofascial”-Nivel Básico.
 •  VIII Edición do Curso Complementario en “Vendaxes Funcionais no deporte”.
 •   I Edición do Curso Complementario en Software Libre de Xestión empresarial OPENERP”.

4.      Aprobación, se procede, das tarifas polos servizos deportivos que ofrece a Universidade de Vigo para o curso 2014/2015.
5.      Informe sobre as Memorias finais dos seguintes cursos:

 • I Curso de Formación en “Estatística con “R” para profesionais da saúde”.
 • III Curso de Formación en “Creación de sitios web paso a paso con JOOMLA”.
 • I Curso de Formación en “Actualización en Literatura Española”.
 • II Curso de Formación en “Actualización en Literatura Española”.
 • II Curso de Formación “CCNA EXPLORATION 3 Y 4: CONMUTACIÓN LAN Y ACCESO WAN”.
 • I Curso Formación de “Contabilidad con Contasol”.
 • I Curso Complementario en “Tratamento conservador da síndrome da dor miofascial, nivel básico”.
 • II Curso Complementario en “Nivel Medio de Autocad”.
 • XI Curso Complementario en “Iniciación ao Autocad”.
 • VII Curso Complementario en “Vendaxes Funcionais no Deporte”.
 • I Curso Complementario en “Gestión Eficiente de almacenes:estrategia, diseño, implantación y mejora”.
 • I Curso Complementario en “Implantación de LEAN PRODUCTION”.
 • I Curso Complementario en “Investigar e Intervir en Educación”.
 • III Curso de Especialista en “ Ecografía Mamaria”.
 • I Curso Especialista universitario en “Marcha Nórdica”.

6.      Memorias pendentes
7.      Aprobación, se procede, da Memoria de actividades do Consello Social de 2013.
8.      Rogos e preguntas

ACORDOS ADOPTADOS

Acórdase  a aprobación por asentimento da acta da sesión anterior (10.06.14)

Acórdase a aprobación das taxas dos siguientes Cursos:

 •     II Edición do Curso de Especialista en “Marcha Nórdica”.
 •    I Edición do Curso de Especialista en “Dirección de Loxística e Produción” e 11 cursos complementarios derivados do mesmo.
 •    I Edición do Curso de Especialista en “Mediación”.
 •    II Edición do Curso de Formación en “Estatística con “R” para Profesionais da Saúde”.
 •    II Edición do Curso de Formación en “Programación web con HTML5 e Javascript”.
 •    I Edición do Curso de Formación de “Estatística con “R” para profesorado de ensino medio”.
 •    I Edición do Curso Complementario en “Desarrollo de habilidades personales para la dirección y gestión de proyectos”.
 •    II Edición do Curso Complementario de “Introdución á fisioterapia invasiva da síndrome da dor miofascial”.
 •    I Edición do Curso Complementario de “Fisioterapia en Uroxinecoloxía, nivel básico”.
 •    I Edición do Curso Complementario de “Pilates para fisioterapeutas, nivel I”.
 •    I Edición do Curso Complementario de “Pilates para fisioterapeutas, nivel II”.
 •    I Edición do Curso Complementario en “Protocolo Empresarial”.
 •    I Edición do Curso Complementario en “Ferramentas de Apoio e Competencias Transversais para estudantes da área empresarial”.
 •    I Edición do Curso Complementario en “Comunicación en Inglés para Eventos en Congresos”.
 •    II Edición do Curso Complementario en “Tratamento Conservador da Síndrome da dor Miofascial”-Nivel Básico.
 •    VIII Edición do Curso Complementario en “Vendaxes Funcionais no deporte”.
 •    I Edición do Curso Complementario en Software Libre de Xestión empresarial OPENERP”.

Acórdase a aprobación das taxas e a reclamación da Memoria final da edición anterior dos seguintes cursos:

 •    XIV Edición do Curso Máster/Especialista en “Auditoría e Contabilidade”.
 •    XII Edición do Curso de Formación en “Introdución á Bolsa”.
 •    IV Edición do Curso Complementario de “Prevención de Riscos Laborais, Nivel Básico”
 •    II Edición do Curso Complementario de “Consejero de seguridad en el Transporte de Mercancías Peligrosas”.

Acórdase a aprobación das tarifas propostas.

Acórdase informar favorablemente as seguintes Memorias:

 •  I Curso de Formación en “Estatística con “R” para profesionais da saúde”.
 • III Curso de Formación en “Creación de sitios web paso a paso con JOOMLA”.
 • I Curso de Formación en “Actualización en Literatura Española”.
 • II Curso de Formación en “Actualización en Literatura Española”.
 • I Curso Complementario de “Contabilidad con Contasol”.
 • I Curso Complementario en “Tratamento conservador da síndrome da dor miofascial, nivel básico”.
 • XI Curso Complementario en “Iniciación ao Autocad”.
 • VII Curso Complementario en “Vendaxes Funcionais no Deporte”.
 • I Curso Complementario en “Gestión Eficiente de almacenes:estrategia, diseño, implantación y mejora”.
 • I Curso Complementario en “Implantación de LEAN PRODUCTION”.
 • III Curso de Especialista en “ Ecografía Mamaria”.
 • I Curso Especialista universitario en “Marcha Nórdica”.

Acórdase dirixirse aos directores dos seguintes cursos para deixar constancia da incidencia detectada en canto ao descenso do número de alumnos, e solicitarlles que no sucesivo se axusten ao cumprimento das propostas iniciais aprobadas.

 •  II Curso de Formación “CCNA EXPLORATION 3 Y 4: CONMUTACIÓN LAN Y ACCESO WAN”.
 • II Curso Complementario en “Nivel Medio de Autocad”.
 • I Curso Complementario en “Investigar e Intervir en Educación”.

A Comisión dáse por informada das memorias pendentes.

Acórdase a elevación de informe favorable ao Pleno.