Comisión executiva

As taxas de cursos complementarios, asunto destacado na última xuntanza da Comisión Executiva

2018-10-19T19:06:53+00:0028 de Maio de 2015|Comisión executiva|

O xoves día 21 de maio de 2015, ás 12:00 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día:

LUGAR: Sala II do Edificio Miralles – Campus de Vigo

DATA: 21.05.2015

HORA DE COMEZO: 12:00 h.

HORA DE REMATE:  13:30 h.

ORDE DO DÍA

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (11.03.2015).

2. Seguimento e cumprimento dos acordos da Comisión.

3. Informe-estudo sobre a inserción laboral dos egresados universitarios. Datos de empregabilidade.

4. Supervisión, se procede, das taxas dos seguintes Cursos:

 •  I Curso Complementario en Empresa Familiar: Goberno e Sucesión.
 • II Curso Complementario en Desenvolvemento de habilidades persoais para a dirección e xestión de proxectos.
 • I Curso Complementario en Comunicación e protocolo XV. Xornadas internacionais de comunicación institucional e imaxe pública.
 • II Curso de Formación en Estatística avanzada con “R” para profesionais da saúde.
 • IV Curso de Formación en Control estatístico de calidade con “R”.
 •  I Curso Complementario en Tendencias da investigación en acuicultura.

5. Aprobación, se procede, das taxas dos seguintes Cursos:

 • III Curso Complementario en Tratamento conservador da síndrome da dor miofascial, nivel básico.
 • II Curso Complementario en Pilates para fisioterapeutas, MAT – nivel I.
 • II Curso Complementario en Fisioterapia en uroxinecoloxía, nivel básico.
 • III Curso Complementario en Introdución á fisioterapia invasiva da síndrome da dor miofascial.
 • I Curso Complementario en Introdución á simulación FEM e CFD con ANSYS.
 • I Curso Complementario en Seguridade en atmosferas explosivas. Elaboración do documento de protección contra explosións.
 • I Curso Complementario en Técnicas de expresión oral.
 • II Curso Complementario en Técnicas de expresión oral.
 • I Curso Complementario en Introdución a excel.
 • II Curso Complementario en Introdución a excel.
 • II Curso de Especialista en Dobraxe.
 • II Curso de Formación en Introdución á programación en python.
 • VII Curso de Formación en Fundamentos de deseño técnico con solidworks.
 • VI Curso de Formación en Deseño e cálculo de instalacións técnicas da edificación e construcións industriais (contorna CYPE).
 • VIII Curso de Formación en Fundamentos de deseño técnico con solidworks.
 • I Curso de Formación en Análise avanzado da información (microsoft excel).
 • I Curso de Formación en Normas internacionais de auditoría adaptadas para ser aplicadas en España.
 • III Curso Complementario en Nivel medio de AutoCad.
 • I Curso Complementario en Realización de proxectos de infraestruturas comúns de telecomunicación (ICT).
 • I Curso Complementario en Dinámica litoral e avaliación ambiental.
 • II Curso de Formación en Deseño e fabricación de placas de circuíto impreso (PCB) con Altium Designer.
 • I Curso de Formación en Deseño de sistemas de control industrial baseados en microcontrolador con embedded linux.
 • I Curso de Formación en programación JAVA.
 • V Especialista en Ecografía mamaria.
 • II Especialista en Dirección de loxística e produción:
 • II Curso Complementario en O sistema loxístico e a cadea de subministración: estratexia e planificación.
 • II Curso Complementario en O deseño loxístico do envase e embalaxe.
 • II Curso Complementario en  Custos loxísticos e servizo ao cliente. indicadores de xestión.
 • II Curso Complementario en Sistemas de xestión no contexto loxístico-produtivo: Calidade, seguridade e saúde laboral, medio ambiente e continuidade de negocio.
 • II Curso Complementario en Xestión avanzada da calidade. Estratexias de excelencia.
 • II Curso Complementario en A mellora continua na dirección de loxística e produción. O modelo “lean manufacturing”.
 • II Curso Complementario en O papel das persoas. o factor humano na implantación. Liderado e sistemas de participación.
 • II Curso Complementario en Dirección de compras e stocks.
 • II Curso Complementario en Sistemas de información para a loxística e a produción.
 • II Curso Complementario en O deseño e a xestión dos almacéns.
 • II Curso Complementario en A xestión do transporte na cadea de subministración.

6. Acordo que proceda sobre a autorización de taxas excepcionais para cursos da Área de Fisioterapia, a solicitude do profesor don Gustavo Rodríguez.

7. Informe sobre as Memorias finais dos seguintes cursos:

a)Con aprobación previa.

 • II Curso Complementario en Ferramentas de tradución profesional.
 • I Curso Complementario en Xestión de custos e outros indicadores loxísticos en empresas industriais.
 • I Curso Complementario en Xestión da produción en empresas industriais: planificación, programación e control.
 • I Curso Complementario en Programación web avanzada con AngularJS.
 • XII Curso Complementario Iniciación ao AutoCad.
 • I Curso Complementario en Comunicación e protocolo XIV. Xornadas internacionais de comunicación institucional e imaxe pública.
 • IV Curso de Formación en Estatística con “R” para investigadores.
 • II Curso de Formación en Estatística con “R” para profesionais da saúde.
 • II Curso de Formación en Programación web con html5 e jascript.
 • XI Máster/Especialista en Axentes de emprego e novas tecnoloxías da información:planificación, financiamento e xestión de proxectos.

b)                 Sen aprobación previa.

 • X Curso de Formación en O IVE na fiscalidade empresarial.
 • I Curso de Especialista en Mediación e Arbitraxe.
 • VI Curso de Formación en Catia V5: Módulos CAD-DMU-CAE-CAM.
 • II Curso Complementario en Conselleiro de seguridade no transporte de mercadorías perigrosas.
 • IV Curso Complementario en Prevención de riscos laborais. Nivel básico.
 • I Curso Complementario en Inclusión educativa da discapacidade auditiva: práctica da lingua se signos.

8. Aprobación, se procede, das taxas dos Cursos de Extensión Universitaria 2015 (Campus de Pontevedra).

9. Aprobación, se procede, das taxas dos Cursos de Extensión Universitaria 2015 (Campus de Ourense).

10. Aprobación, se procede, das taxas dos Cursos de Extensión Universitaria 2015 (Campus de Vigo).

11. Aprobación, se procede, das taxas para a actividade “Campus Camp”, a desenvolver nos tres Campus con taxas conxuntas por primeira vez.

12. Acordo sobre a asignación de complementos de excelencia curricular docente e investigadora. Resolución da CGIACA de 19.03.15, sobre recursos de reposición.

13. Acordo sobre a asignación de complementos de recoñecemento á excelencia curricular docente e investigadora (consonte resolución da CGIACA de 20 de outubro de 2014).

14. Informe previo que proceda para a creación da Empresa QUANTUM INNOVATIVE, S.L, como EBT da Universidade de Vigo

15. Autorización, se procede, da participación da UVigo no capital social de QUANTUM INNOVATIVE, S.L, nos termos que se recolle no réxime xurídico regulatorio.

16.Proposta do novo Regulamento de organización e funcionamento do Consello Social.

17.Rogos e preguntas.

ACORDOS ADOPTADOS

Apróbase por asentimento a acta da sesión anterior (11.03.2015)

Acéptanse os argumentos e infórmase favorablemente  a memoria final do co-director do X curso de formación “O IVE na fiscalidade empresarial”.

Dase por informada sobre o informe-estudo da inserción laboral dos egresados universitarios. Datos de empregabilidade.

Da a súa conformidade e aproba as taxas dos seguintes cursos:

 •  I Curso Complementario en Empresa Familiar: Goberno e Sucesión.
 • II Curso Complementario en Desenvolvemento de habilidades persoais para a dirección e xestión de proxectos.
 • I Curso Complementario en Comunicación e protocolo XV. Xornadas internacionais de comunicación institucional e imaxe pública.
 • II Curso de Formación en Estatística avanzada con “R” para profesionais da saúde.
 • IV Curso de Formación en Control estatístico de calidade con “R”.
 •  I Curso Complementario en Tendencias da investigación en acuicultura.

Aproba as taxas dos seguintes cursos:

 • III Curso Complementario en Tratamento conservador da síndrome da dor miofascial, nivel básico.
 • II Curso Complementario en Pilates para fisioterapeutas, MAT – nivel I.
 • II Curso Complementario en Fisioterapia en uroxinecoloxía, nivel básico.
 • III Curso Complementario en Introdución á fisioterapia invasiva da síndrome da dor miofascial.
 • I Curso Complementario en Introdución á simulación FEM e CFD con ANSYS.
 • I Curso Complementario en Seguridade en atmosferas explosivas. Elaboración do documento de protección contra explosións.
 • I Curso Complementario en Técnicas de expresión oral.
 • II Curso Complementario en Técnicas de expresión oral.
 • I Curso Complementario en Introdución a excel.
 • II Curso Complementario en Introdución a excel.
 • II Curso de Especialista en Dobraxe.
 • II Curso de Formación en Introdución á programación en python.
 • VII Curso de Formación en Fundamentos de deseño técnico con solidworks.
 • VI Curso de Formación en Deseño e cálculo de instalacións técnicas da edificación e construcións industriais (contorna CYPE).
 • VIII Curso de Formación en Fundamentos de deseño técnico con solidworks.
 • I Curso de Formación en Análise avanzado da información (microsoft excel).
 • I Curso de Formación en Normas internacionais de auditoría adaptadas para ser aplicadas en España.
 • III Curso Complementario en Nivel medio de AutoCad.
 • I Curso Complementario en Realización de proxectos de infraestruturas comúns de telecomunicación (ICT).
 • I Curso Complementario en Dinámica litoral e avaliación ambiental.
 • II Curso de Formación en Deseño e fabricación de placas de circuíto impreso (PCB) con Altium Designer.
 • I Curso de Formación en Deseño de sistemas de control industrial baseados en microcontrolador con embedded linux.
 • I Curso de Formación en programación JAVA.
 • V Especialista en Ecografía mamaria.
 • II Especialista en Dirección de loxística e produción:
 • II Curso Complementario en O sistema loxístico e a cadea de subministración: estratexia e planificación.
 • II Curso Complementario en O deseño loxístico do envase e embalaxe.
 • II Curso Complementario en  Custos loxísticos e servizo ao cliente. indicadores de xestión.
 • II Curso Complementario en Sistemas de xestión no contexto loxístico-produtivo: Calidade, seguridade e saúde laboral, medio ambiente e continuidade de negocio.
 • II Curso Complementario en Xestión avanzada da calidade. Estratexias de excelencia.
 • II Curso Complementario en A mellora continua na dirección de loxística e produción. O modelo “lean manufacturing”.
 • II Curso Complementario en O papel das persoas. o factor humano na implantación. Liderado e sistemas de participación.
 • II Curso Complementario en Dirección de compras e stocks.
 • II Curso Complementario en Sistemas de información para a loxística e a produción.
 • II Curso Complementario en O deseño e a xestión dos almacéns.
 • II Curso Complementario en A xestión do transporte na cadea de subministración.

Remite ao disposto nas Normas e recomendacións do Consello Social no referente á autorización de taxas excepcionais para cursos da Área de Fisioterapia, a solicitude do profesor don Gustavo Rodríguez

Emite informe favorable sobre as Memoriais finais dos seguintes cursos:

a)Con aprobación previa.

 • II Curso Complementario en Ferramentas de tradución profesional.
 • I Curso Complementario en Xestión de custos e outros indicadores loxísticos en empresas industriais.
 • I Curso Complementario en Xestión da produción en empresas industriais: planificación, programación e control.
 • I Curso Complementario en Programación web avanzada con AngularJS.
 • XII Curso Complementario Iniciación ao AutoCad.
 • I Curso Complementario en Comunicación e protocolo XIV. Xornadas internacionais de comunicación institucional e imaxe pública.
 • IV Curso de Formación en Estatística con “R” para investigadores.
 • II Curso de Formación en Estatística con “R” para profesionais da saúde.
 • II Curso de Formación en Programación web con html5 e jascript.
 • XI Máster/Especialista en Axentes de emprego e novas tecnoloxías da información:planificación, financiamento e xestión de proxectos.

b)                 Sen aprobación previa.

 • X Curso de Formación en O IVE na fiscalidade empresarial.
 • I Curso de Especialista en Mediación e Arbitraxe.
 • VI Curso de Formación en Catia V5: Módulos CAD-DMU-CAE-CAM.
 • II Curso Complementario en Conselleiro de seguridade no transporte de mercadorías perigrosas.
 • IV Curso Complementario en Prevención de riscos laborais. Nivel básico.
 • I Curso Complementario en Inclusión educativa da discapacidade auditiva: práctica da lingua se signos.

Aproba as taxas dos Cursos de Extensión Universitaria 2015 (Campus de Pontevedra)

Aproba as taxas dos Cursos de Extensión Universitaria 2015 (Campus de Vigo)

Aproba as taxas dos Cursos de Extensión Universitaria 2015 (Campus de Ourense)

Aproba as taxas para a actividade “Campus Camp”, a desenvolver nos tres Campus con taxas conxuntas por primeira vez.

Acorda a asignación de complementos de excelencia curricular docente e investigadora e dar conta ao Pleno.

Acorda a asignación de complemento ao listado de profesores que se remite, entre eles os afectados pola devandita cautela, do que se dá conta ao Pleno.

Emite informe favorable para a creación da Empresa QUANTUM INNOVATIVE, S.L, como EBT da Universidade de Vigo.

Autoriza a participación da UVigo no capital social de QUANTUM INNOVATIVE, S.L, nos termos que se recolle no réxime xurídico regulatorio.

Dá a conformidade á proposta do novo Regulamento de organización e funcionamento do Consello Social.