Comisión económica

Reunión ordinaria da Comisión Económica do Consello Social do día 29 de febreiro

2020-02-21T12:59:32+00:003 de Marzo de 2016|Comisión económica|

ACTA DA REUNIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN ECONÓMICA DO CONSELLO SOCIAL DO 29.02.2016

O luns, día 29 de febreiro de 2016, ás 11:00 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión Económica do Consello Social da Universidade, onde se aprobaron los siguientes puntos.

PUNTO 1
• Apróbase por asentimento, a acta da sesión anterior (18.12.2015)
PUNTO 2
• A Comisión acorda dar conta ao pleno da liquidación do orzamento de ingresos e gastos da Universidade de Vigo do exercicio 2015
PUNTO 3
• A Comisión acorda elevar informe favorable ao pleno e propoñer que recomenda a aplicación do procedemento de ingresos de investigación, proxectos e transferencias.
PUNTO 4
• A Comisión dáse por informada do informe sobre os convenios asinados pola Universidade de Vigo nos meses de decembro de 2015 e xaneiro de 2016.
PUNTO 5
• Rogos e preguntas.