Comisión de actividades e servizos

Apróbanse diversas axudas e patrocinios para xornadas, congresos, conferencias e actividades

2019-09-17T11:50:06+00:0016 de Setembro de 2019|Comisión de actividades e servizos|

O xoves, día 12 de setembro de 2019, ás 12:40 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día:

ORDE DO DÍA

 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (21.05.2019).
  Apróbase por asentimento.
 2. Informe do presidente.
 3. Acordo que proceda sobre a solicitude de axuda para a realización do proxecto expositivo “Intérpretes pioneiras (1900-1953): tendendo pontes”, na Facultade de Filoloxía e Tradución.
  Apróbase unha axuda de 1.000€.
 4. Acordo que proceda sobre a petición de apoio para as xornadas “A outra cara do monte”, organizadas dende o Laboratorio de Micoloxía, da Facultade de Bioloxía.
  Apróbase unha achega máxima de 900€.
 5. Acordo que proceda sobre a proposta de colaboración na organización do congreso internacional “Lingua e violencia: mediacións literarias na era do Antropoceno”.
  Concédese unha axuda de 1.176,50 €.
 6. Acordo que proceda sobre a solicitude de axuda presentada para a organización do VII Ciclo de conferencias de Dereito Concursal, con relatorios a cargo de expertos nacionais.
  Apróbase a axuda de 1.000€.
 7. Acordo que proceda sobre a axuda solicitada pola Asociación de alumnos “Aulas de formación Aberta”, do Programa de maiores da UVigo, para actividades a realizar no curso 2019/2020.
  Apróbase a achega de 2.600€.
 8. Acordo que proceda sobre a petición de axuda para organizar a International Conference “Workshop on Language and the Brain”, promovido dende a Facultade de Filoloxía e Tradución.
  Apróbase a axuda de 2.400€.
 9. Acordo que proceda sobre a solicitude de patrocinio para o “I congreso de debates electorais televisados e novas formas de comunicación política”, previsto no Campus de Pontevedra.
  Apróbase unha achega máxima de 2.000€.
 10. Rogos e preguntas.
  Non hai.