Comisión de actividades e servizos

Apróbanse axudas para a organización de premios, xornadas, feiras e outros eventos, así como a reasignación das bolsas do Ministerio de Educación

2019-10-22T12:17:02+00:0021 de Outubro de 2019|Comisión de actividades e servizos|

O xoves, día 10 de outubro de 2019, ás 11:35 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día:

 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (12.09.2019).
  Apróbase por asentimento.
 2. Informe do presidente.
 3. Aprobación, se procede, da reasignación definitiva das Bolsas-colaboración asignadas á UVigo polo Ministerio de Educación e Formación Profesional, para o curso 2019/2020.
  A Comisión acorda informar favorablemente.
 4. Acordo que proceda sobre a axuda solicitada para a colaboración cas xornadas “sODStendo o Planeta. Semana da Axenda 2030 na UVigo”, e patrocinio do Premio Consello Social_UVigoHumana.
  Apróbanse axudas para as Xornadas e para a organización do Premio
 5. Acordo que proceda sobre a solicitude de apoio económico para a 4a edición da “Finde.U – Feira internacional de emprego universitario”, a desenvolver en Porto e Vigo.
  Apróbase unha achega.
 6. Acordo que proceda sobre a proposta de colaboración ca XXVIII edición da Gala do Deporte da UVigo, prevista no Teatro Principal de Ourense.
  Apróbase unha achega.
 7. Acordo que proceda sobre a petición de axuda presentada pola directora da ESDEMGA para a celebración do Programa “Debut 2019” para conectar aos estudantes e ás empresas téxtiles.
  Concédese unha axuda.
 8. Rogos e preguntas.
  Non hai.