Comisión executiva

Apróbanse taxas e memorias finais de cursos e modifícase a normativa de prezos e taxas de ensinanzas propias

2019-11-07T19:51:53+00:007 de Novembro de 2019|Comisión executiva|

O martes día 5 de novembro de 2019, ás 11:30 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión Executiva do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día:

ORDE DO DÍA

 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (28.05.2019).
  Apróbase por asentimento.
 2. Informe do Presidente.
  – Cambio de destino da axuda concedida á Facultade de Ciencias do Mar dentro do programa de Prácticums convocado para o curso 2018/2019.
 3. Análise da taxa de abandono e cambio de estudos nas titulacións da UVigo, consonte os datos da Área de Calidade. Profundización na problemática dos Graos.
  A Comisión dáse por informada.
 4. Aprobación, se procede, das taxas correspondentes aos seguintes cursos:
  – IV Curso complementario en “Pilates en mat para fisioterapeutas”
 1. Supervisión, se procede, das taxas correspondentes aos seguintes cursos:
  • I Curso complementario en “Ecografía básica en fisioterapia: sonoanatomía”
  • II Curso complementario en “Robots Colaborativos “Universal Robots”. Fundamentos de programación, configuración e xestión dos sistemas de seguridade”
  • I Curso de especialista en “Desenvolvemento de software e negocio dixital”
  • I Curso de especialista en “Electrónica para compoñentes de automoción”
  • II Curso de especialista en “Tradución para a industria do videoxogo”
  • VI Curso de especialista en “Dirección de loxística e produción”
  • II Curso de formación en “Actualización en literatura española (ALITES 2019). Don Juan Tenorio de José Zorrilla”
  • II Curso de formación en “Javascript para aplicacións Web e móbiles”
  • XVII Curso de formación en “Introdución á bolsa”
  • XVIII Curso de máster/especialista en “Auditoría e Contabilidade”

Apróbanse as taxas dos cursos dos puntos 4 e 5.

 1. Informe que proceda sobre as Memorias finais dos seguintes cursos (Con aprobación previa do Presidente):
  • I Curso de formación en “Adestramento deportivo de alto rendemento”
  • III Curso complementario en “Pilates en mat para fisioterapeutas”
  • I Curso de formación en “Negociación colectiva e individual no ámbito laboral”
  • I Curso de formación en “Javascript para aplicacións Web e móbiles”
  • V Curso de formación en “Deseño, programación e administración de bases de datos”
  • V Curso de formación en “Programación Java”
  • XV Curso de formación en “O IVE na fiscalidade empresarial. Edición 2019

Apróbanse as memorias.

 1. Modificación, se procede, do punto 2.c) da Normativa e recomendacións do Consello Social sobre prezos e taxas das ensinanzas propias, no que atingue ao pago máximo autorizado por profesor.
  Admítese a modificación proposta e informar favorablemente ao Pleno.
 2. Análise da posible aplicación dos artigos 79.1e) e do 80.3) da Lei 6/2013, do 13 de xuño, do SUG, e do artigo 11 do Regulamento do Consello Social. Acordo que proceda.
  Acórdase agardar ao próximo Pleno.
 3. Rogos e preguntas.
  Non hai