Comisión económica

A Comisión informa favorablemente sobre o orzamento e teito de gasto de 2020 e a oferta pública de emprego do PAS da UVigo

2020-01-23T17:59:29+00:0022 de Xaneiro de 2020|Comisión económica|

O luns, día 16 de decembro de 2019, ás 12:00 h., celebrouse reunión ordinaria da Comisión Económica do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día:

 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (19.06.2019).
  Apróbase por asentimento.
 2. Informe do Presidente.
 3. Informe sobre o teito de gasto anual da UVigo para o exercicio orzamentario de 2020, consonte o disposto no Real Decreto 14/2012, do 20 de abril.
  Emítese informe favorable.
 4. Aprobación, se procede, da proposta de orzamento da UVigo para o exercicio de 2020. Elevación ao Pleno.
  A Comisión informa favorablemente para remisión ao Pleno.
 5. Aprobación, se procede, da doazón á UVigo do equipo T2010A LTE Wireless Communications Test Set, da empresa Keysight Technologies.
  A Comisión informa favorablemente para remisión ao Pleno.
 6. Informe sobre a Oferta pública de emprego do Persoal de Administración e Servizos da UVigo para o ano 2019.
 7. A Comisión informa favorablemente.
 8. Propostas de enfoque e metodoloxía para o próximo informe de auditoría operativa sobre “Estrutura, funcionamento e xustificación de proxectos internacionais de cooperación e de investigación noutras universidades españolas, financiados con fondos europeos”. Encargo á empresa auditora.
  Apróbase o encargo.
 9. Informe sobre os convenios asinados pola UVigo no mes de novembro de 2019.
  A Comisión dáse por informada.
 10. Rogos e preguntas.
  Non hai.