Comisión de actividades e servizos

A Comisión de Actividades e Servizos aproba distintos acordos, así como axudas e achegas a diversas iniciativas

2021-01-19T11:15:43+00:0018 de Febreiro de 2020|Comisión de actividades e servizos|

O martes, día 18 de febreiro de 2020, ás 12:15 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día:

  1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (21.11.2019).
   Apróbase por asentimento.
  2. Informe do presidente.
  3. Proposta de renovación do acordo para actualizar os contidos da páxina Web en 2020, mantemento e comunicación informativa de actividades.
   A Comisión dá a súa aprobación.
  4. Avaliación e acordo que proceda, para elevación ao Pleno, da distribución de axudas previstas na convocatoria Aberta de Prácticums que promove o Consello Social. Novo procedemento para a tramitación dos pagos.
   A Comisión informa favorablemente para elevación ao Pleno.
  5. Acordo que proceda sobre a solicitude de colaboración coa Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais para a organización dun Foro de emprego.
   Apróbase unha achega.
  6. Acordo que proceda sobre a axuda solicitada para organizar o Foro Tecnolóxico, orientado a propiciar a empregabilidade dos alumnos das escolas técnicas do Campus de Vigo.
   Apróbase unha axuda.
  7. Acordo que proceda sobre a proposta de patrocinio dun Premio á mellor iniciativa de innovación social, convocado para alumnos e cidadáns dentro do evento Hack for Good 2020, no Campus de Vigo.
   Apróbase unha achega.
  8. Aprobación da achega precisa para organizar en Ourense o Encontro técnico de secretarios de Consellos Sociais, promovido polo Consello Social de Vigo e a Conferencia de Consellos Sociais das universidades españolas (CCS).
   Apróbase unha achega.
  9. Acordo que proceda sobre o apoio excepcional, durante 2020, ás actividades e ás diferentes liñas de traballo que posibiliten a posta en funcionamento, operatividade e accións prácticas do Observatorio de Egresados da UVigo.
   Acórdase propoñer ao Pleno unha achega para o exercicio 2020, incidindo na excepcionalidade e temporalidade do acordo.
  10. Rogos e preguntas.
   Non hai.