Apróbanse a distribución das bolsas asignadas a UVigo polo Ministerio de Educación, a liquidación do orzamento 2019 da UVigo, as contas de FUVI, CUSA e CITEXVI e unha doazón do Karolinska Institute (Suecia) entre outros asuntos

2020-07-08T14:12:40+00:007 de Xullo de 2020|Pleno|

O xoves, 2 de xullo de 2020, ás 12:00 horas, celebrouse sesión ordinaria do Pleno do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da Orde do día:

ORDE DO DÍA

  1. Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior (19.06.2020).
   Apróbase por asentimento.
  2. Informe do presidente.
  3. Informe do Reitor.
  4. Distribución das bolsas-colaboración asignadas á Universidade de Vigo polo Ministerio de Educación e Formación Profesional para o curso 2020/2021. Acordo que proceda. Propostas, acordos e informes da Comisión Económica (reunión do 23 de xuño de 2020).
   Apróbase a distribución.
  5. Conta de liquidación do orzamento da UVigo correspondente ao exercicio 2019. Informe de auditoría e Memorando de recomendacións. Aprobación se procede.
   O pleno dá a súa aprobación.
  6. Análise e revisión das contas anuais e do informe de auditoría da Fundación Universidade de Vigo (FUVI). Aprobación se procede.
   O pleno dá a súa aprobación.
  7. Análise e revisión das contas anuais e do informe de auditoría de Cidade Universitaria (CUSA). Aprobación se procede.
   O pleno dá a súa aprobación.
  8. Análise e revisión das contas anuais e do informe de auditoría da Cidade Tecnolóxica de Vigo (CITEXVI). Aprobación se procede.
   O pleno dá a súa aprobación.
  9. Aprobación, se procede, de transferencias de crédito para cumprir cos obxectivos do convenio de accións estratéxicas de I+D+i asinado coa Xunta de Galicia para os exercicios 2019 e 2020.
   O pleno dá a súa aprobación.
  10. Recepción e análise do informe de auditoría operativa sobre “Estrutura, funcionamento e xustificación de proxectos internacionais de cooperación e de investigación, con financiamento europeo, noutras universidades españolas”.
   O pleno dá a súa aprobación.
  11. Elección de tema para o próximo informe de auditoría operativa.
   O pleno dá a súa aprobación.
  12. Aprobación, se procede, da doazón polo Karolinska Institute (Suecia) á UVigo do equipo Patch Clamp (fixación de membranas).
   O pleno dá a súa aprobación.
  13. Outros asuntos. Remanentes, correccións orzamentarias, convenios.
   O pleno dá a conformidade.
  14. Cesión de tecnoloxía da Universidade de Vigo á empresa Coinscrap Finance, S.L.
   O pleno dá a súa aprobación.
  15. Solicitude de modificación do punto 2 da Normativa e recomendacións de prezos e taxas das ensinanzas propias da Universidade de Vigo.
   O pleno dá a súa aprobación.
  16. Rogos e preguntas.
   Interveñen Juan M. Vieites e Rodrigo Cerviño.