Discursos do presidente

Intervención do presidente do Consello Social na inauguración do curso do grao en Dirección e Xestión Pública

2021-10-25T13:51:39+00:0025 de Outubro de 2021|Discursos do presidente|

O xoves 7 de outubro, no salón de graos da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación –en Pontevedra–, realizouse o acto da apertura académica dos estudos de Dirección e Xestión Pública. Nel, o presidente do Consello Social dirixiuse aos presentes coas seguintes palabras (que tamén se pode ver e escoitar no vídeo de arriba):

Palabras para o acto de inauguración académica

Tentarei non estenderme máis do necesario, porque, do mesmo xeito que vostedes, agardo con gran interese a intervención do relator, o catedrático Carles Ramió, sobre una temática tan propositiva como “2020-2030: unha década crucial para renovar a administración pública”.

Pero si quero aproveitar para saudarlles e transmitirlles a importancia de verlles  neste acto profundamente universitario e iniciático. Porque vostedes mesmos son o máis valioso argumento e a mellor garantía de que a universidade transita polo camiño correcto. O achegamento que vostedes fan á educación superior transforma a existencia mesma desta universidade, ensancha a súa lexitimidade social e determina en boa medida a súa rendibilidade pública. A través de vostedes, nesta época de planicies vitais, a universidade convértese nun sentimento vertical dentro da sociedade e nunha forxa de valores especialmente saudables para a convivencia e a calidade de vida de todos nós. Porque vostedes propician unha universidade enriquecida que conecta co sistema produtivo, coa dinámica pública, co mercado de traballo… pero sobre todo co pulso da sociedade.

Asumimos que o futuro está baseado nunha boa formación, que debe ser inculcada a través do coñecemento, pero tamén dos valores e as fortalezas. Así que aquí estamos, para innovar os modelos educativos (este foi o primeiro Grao virtual de Galicia en 2020), para amplificar as posibilidades (dise que cursar esta titulación é como facer Políticas, Empresa e Dereito), para fraguar profesionais competentes…e  sobre todo forxar cidadáns educados, responsables, instruídos, capaces, solidarios, libres e comprometidos. E neles, e con eles, (é dicir, con vostedes) a sociedade recoñecerá mellor á súa Universidade como unha marca útil e xeradora de valor, capaz tamén de proporcionar calidade de vida, mellores condutas, osíxeno moral, principios e unha base hermenéutica mínima para observar o mundo.

Desde 2007, tras o Plan Bolonia, as universidades son libres de idear titulacións e tiran de imaxinación para atraer novo alumnado. Neste contexto tan inestable e arriscado para decidir que estudos ofrecer e acertar, quero recoñecer a capacidade, a sensibilidade e a valentía do equipo de goberno da UVigo, impulsando, por exemplo títulos como este. 

Galicia está entre as comunidades que teñen un menor ritmo de creación de novas titulacións. Ao comparar os datos das principais 72 universidades españolas, Galicia ocupa o duodécimo lugar en porcentaxe de novos títulos creados desde o curso 2010-2011 ata hoxe, segundo o acreditado informe “U-Ranking” que elabora a Fundación BBVA. Esa porcentaxe representa unha media de novos títulos do 33,4% nas universidades públicas españolas durante ese período, mentres no SUG apenas chega ao 29%. 

Este un tema ao que desde o Consello Social queremos prestar especial atención, pola importancia de que a universidade diversifique a súa oferta de forma áxil e acorde coas necesidades das empresas, das administracións e da sociedade, que queren egresados formados, capaces de liderar, innovadores, con base ética, con idiomas, con afáns de emprender e con visión global do mundo. Tamén con coñecementos, claro, pero xa non só, porque os coñecementos teñen data de caducidade e son alcanzables por outros medios. Por iso compráceme ver que no Plan de estudos que vostedes van afrontar non faltan materias con mencións á ética, á mellora continua, a participación, as novas tecnoloxías, o liderado, a lexitimidade ou os dereitos humanos.

E compráceme porque hai un elemento ao que outorgo singular importancia na misión das universidades: non debe desatender a formación educadora e humanística.  A universidade non debe ser allea aos grandes problemas que se ciernen sobre o mundo globalizado ao que viaxamos máis rápido do que a nosa capacidade de achegar solucións aconsella. A universidade non pode dar as costas aos grandes riscos que se nos presentan, nin ás enormes simas morais que se abren ante nós. A universidade non pode asistir impasible ás dificultades, nin ser insensible ás carencias máis elementais. A universidade está obrigada, como mínimo, a non calar ante as agresións de calquera tipo que ameacen a convivencia, a esperanza ou o futuro. E iso en calquera lugar que se produzan. A Administración incluída.

A súa elección desta carreira universitaria é un triunfo social. Estou seguro que aquí adquirirán coñecementos, destrezas, aptitudes.. e espero que tamén lles deixen tempo para pensar e para a reflexión, para formar esa conciencia crítica necesaria sobre o espazo no que habitamos, sobre a nosa convivencia e sobre o mundo global que nos acolle. 

Por iso confío en que o recordo desta Universidade se vaia agrandando en vostedes durante os seus estudos. E confío en que serán vostedes xenerosos coa sociedade da que forman parte, á que seguro axudarán a mellorar. Quero dicirlles que lles estabamos esperando, porque vostedes pasan a ser especialmente importantes no desenvolvemento do proxecto colectivo que nos é común. E porque con vostedes  a Universidade entra no corazón da sociedade. 

E un último apuntamento: teñan en conta que os idiomas son importantes, que a mobilidade cambiará os hábitos laborais e as correntes de empregabilidade, que o coñecemento non se detén e que o mundo é cada vez máis un cúmulo de avances veloces aos que convén non darlles nunca as costas. Tan é así que máis que da sociedade da información ou do coñecemento, fálase da sociedade da aprendizaxe: a habilidade máis competitiva do futuro e que esta titulación porá ao seu alcance. 

E cando ouzan ou lean que sobran universitarios en España, non fagan caso. Sigan adiante porque os datos desménteno. O que faltan son postos acordes a unha economía non baseada no turismo e a construción, España necesita que no 2050 o 38% dos seus traballadores teñan estudos universitarios, e agora só téñenos o 26%. Así que móvanse no optimismo.

Hoxe realizamos a apertura académica dos estudos de Dirección e xestión pública para o curso 2021-22, pero non é unha inauguración máis. Hai uns días o reitor –Manuel Reigosa– anunciou a construción e posta en marcha do novo edificio que albergará estes estudos. Unha boa noticia que o decano –Enrique Varela– saudou coa satisfacción de ser consciente de que unha facultade propia permitirá aumentar o número de titulacións e expor estratexias internacionais, pensando, en especial, en América latina.

Respecto diso, o vicerreitor –Jorge Soto– fálanos da “ledicia de ter un espazo para crecer” e anúncianos que este será un bo proxecto tamén para a cidade.

Pontevedra evoluciona, transfórmase, brilla máis e a Universidade axuda. Crecerá o Campus da Xunqueira con este novo edificio e farao de forma respectuosa. Diso se trata, do que sempre buscamos cando somos honrados e respectuosos co presente, mellorar as nosas vidas e as das xeracións futuras. 

Como dicía, hoxe realizamos a apertura académica dos estudos de Dirección e xestión pública para o curso 2021-22, pero non é unha inauguración máis. As persoas que están chamadas a xestionar o público, a administración, comezan os seus estudos. Eses homes e mulleres aprenderán que é fundamental dotarse de estruturas eficientes e ao mesmo tempo, distribuír de forma responsable os recursos colectivos co obxectivo de satisfacer as necesidades dos cidadáns.

Quero terminar por dicirlles que son dos que confían na universidade como fábrica de solucións. Non digo que ela soa nos salve do modelo social especulativo, da propensión á posverdad, ou dun mundo no que a mentira vence simplemente porque ten máis éxito, porque está deseñada para telo.  Quizá a universidade non poida ela soa salvarnos dese mundo desconcertante no que vivimos; pero estou seguro que dispón da capacidade suficiente para alumarnos e sinalarnos as saídas.

Grazas de novo, decano. Parabén por este ilusionante Grao. E grazas a vostedes por elixilo, porque lles imos a necesitar nas súas futuras responsabilidades, e é esperanzador saber que alí, cando as dificultades xurdan, atoparémoslles xa preparados para axudarnos. Sabede que as vosas esperanzas e as nosas camiñan xuntas. E que a educación é o único camiño.

Esforzo e sorte.