Comisión de actividades e servizos

Apróbanse diferentes achegas axudas e asignacións para congresos, xornadas, estudos, eventos deportivos e edición do material de benvida ao novo estudantado do curso 2023-24

2023-05-25T18:20:26+00:0018 de Maio de 2023|Comisión de actividades e servizos|

O xoves, día 18 de maio de 2023, ás 12:15 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día:

ORDE DO DÍA

 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (23.02.2023).
  Apróbase por asentimento.
 2. Informe do presidente.
 3. Acordo que proceda sobre a petición de colaboración na Primeira Xornada de Ciencia Aberta, promovida pola Vicerreitoría de Investigación, Transferencia e Innovación.
  Apróbase unha achega.
 4. Aprobación, se procede, da participación do Consello Social na produción e distribución de material de acollida ao alumnado da UVigo no curso 2023/2024, en colaboración coa Vicerreitoría de Comunicación e Relacións Institucionais.
  A Comisión propón facer unha achega.
 5. Acordo que proceda sobre a solicitude de axuda para a organización do “II Congreso internacional de innovación docente: la enseñanza del Derecho a debate”, na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo.
  Apróbase unha axuda.
 6. Acordo que proceda sobre a solicitude de apoio para a organización do congreso “European Systemic Functional Linguistics Conference”, na Facultade de Filoloxía e Tradución.
  Concédese unha axuda.
 7. Acordo que proceda sobre a petición de axuda solicitada pola Facultade de Comunicación para a celebración do “IV Doctorial da Asociación española de Comunicación (AE-IC)”.
  Asígnase unha axuda.
 8. Acordo que proceda sobre a petición de axuda para conectar a empresas e estudantes no Congreso Atlántico de Marketing dixital “Flúor”.
  Apróbase unha achega.
 9. Acordo que proceda sobre a solicitude de patrocinio para a organización en Vigo do XXXIV Congreso estatal de estudantes de Telecomunicacións.
  Asígnase unha achega.
 10. Acordo que proceda sobre a proposta de elaboración dun estudo para o acompañamento a estudantado estranxeiro na UVigo.
  A Comisión propón facer unha achega para realizar o estudo.
 11. Acordo que proceda sobre a financiación do estudo sobre inserción laboral das persoas tituladas en estudos oficiais de Grao e Mestrado da UVigo no curso académico 2020/2021.
  Apróbase unha asignación.
 12. Acordo que proceda sobre a petición de axuda para a organización na UVigo (Campus de Ourense) do Campionato nacional de fútbol-sala do PAS universitario.
  Apróbase unha axuda.
 13. Rogos e preguntas.
  Intervén o secretario en relación coas novas competencias que asumen os Consellos Sociais.