Informes

Datos e cifras do Sistema Universitario Español ( 2018-2019)

5 de Febreiro de 2020|
Datos e cifras do Sistema Universitario Español ( 2018-2019)2020-02-05T13:37:12+00:00

Project Description

O informe é unha publicación de síntese que presenta os datos máis relevantes do ámbito universitario en España, centrandose na súa estrutura (organizativa e económica), o acceso, os seus estudantes e o persoal. A publicación non se refire a un curso concreto senón que tenta ofrecer os datos máis actualizados posibles e coas desagregaciones máis relevantes nas distintas áreas á hora da súa elaboración.