Informes

Informe SUE 2018: Un traballo sobre a contribución socioeconómica do sistema universitario español

Informe SUE 2018: Un traballo sobre a contribución socioeconómica do sistema universitario español2020-01-02T10:56:49+00:00

Project Description

Unha valoración cuantitativa rigorosa dos resultados das actividades do Sistema Universitario Español, da dimensión das súas contribucións e os seus efectos sobre a sociedade española que dá respostas obxectivas a diversas preguntas relacionadas coa contribución económica e social das universidades, no só polo de relevante que ten para reforzar a capacidade de goberno e xestión das propias institucións universitarias senón tamén para valorar a súa contribución socioeconómica e, no seu caso, prestixiar as universidades diante da sociedade que as sustenta e á que debe render contas.