O Pleno aproba as liñas do seu plan de actuación e o orzamento para 2020, así como a nova denominación de Ciencias da educación de Ourense e diversos acordos, informes e axudas

2021-01-19T11:11:42+00:0027 de Decembro de 2019|Pleno|

O venres, 27 de decembro de 2019, ás 12:30 horas, celebrouse sesión ordinaria do Pleno do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día:

 1. Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior (02.12.2019).
  Apróbase por asentimento.
 2. Informe do presidente.
 3. Informe do Reitor.

Acordos e informes da Comisión Económica e propostas ao Pleno (reunión de 16 decembro 2019).

 1. Informe sobre o teito de gasto anual da UVigo para o exercicio orzamentario de 2020, consonte o disposto no Real Decreto Lei 14/2012, do 20 de abril.
  O Pleno dá a conformidade.
 2. Aprobación, se procede, da proposta de orzamento da UVigo para o exercicio de 2020.
  O Pleno dá a súa aprobación.
 3. Aprobación, se procede, da aceptación da doazón de equipos da empresa Keysight Technologies á UVigo, a proposta do Consello de Goberno.
  O Pleno dá a súa aprobación.
 4. Informe sobre a oferta pública de emprego do Persoal de Administración e Servizos da UVigo para o ano 2019.
  O Pleno dáse por informado.
 5. Elección dun novo ámbito universitario para a realización dunha auditoría operativa sobre xestión de proxectos internacionais de cooperación e de investigación.
  O Pleno dá a conformidade.
 6. Convenios asinados pola UVigo no mes de novembro de 2019.
  O Pleno dáse por informado.

– – – – – – – –

 1. Informe previo que proceda para a creación da empresa Blue Structure, S.L., como EBT da Universidade de Vigo, autorización para a participación no seu capital social, e contraprestacións aplicables de ser o caso.
  O Pleno informa favorablemente.
 2. Informe que proceda sobre o cambio de denominación da Facultade de Ciencias da Educación, no Campus de Ourense, consonte acordo do Consello de Goberno.
  O Pleno emite informe favorable.
 3. Acordo que proceda sobre a axuda solicitada para o organización en Pontevedra da IX edición de EDUGAL (Salón de educación e formación de Galicia), no mes de febreiro de 2020.
  O Pleno aproba a proposta.
 4. Orzamento do Consello Social para o exercicio 2020.
  O Pleno aproba o orzamento.
 5. Aprobación, se procede, das liñas xerais do Plan de actuacións a desenvolver polo Consello Social en 2020.
  O Pleno dá a súa aprobación.
 6. Manifesto en apoio das universidades públicas de Galicia.
 7. Rogos e preguntas.
  Non hai.