Presentado o estudo sobre a situación e retos das universidades ante a transformación dixital

2020-07-27T12:23:36+00:0027 de Xullo de 2020|Novas|

O estudo analiza os retos da transformación dixital desde a perspectiva da estratexia, dos novos modelos de educación e universidade, do talento -a súa captación e empleabilidad-, a formación continua e os factores da contorna (globalización demográfica).

Trátase dun traballo no que participaron 34 universidades, que representan ao 49% dos estudantes matriculados. Ademais, desenvolvéronse 19 mesas de traballo en distintos lugares de España nas que interviñeron 225 persoas vinculadas ao ámbito empresarial, educativo e social.

Só o 38% das universidades españolas contan ou están a desenvolver unha estratexia de transformación dixital. Ademais, a maioría das universidades participantes consideran que, máis que reinventarse, deben adaptarse aos novos tempos como o veñen facendo até agora. Son algunhas das conclusións do informe Situación y retos de las universidades españolas ante la transformación digital, elaborado pola Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) e a Red de Fundaciones Universidad-Empresa (REDFUE) e que se presentou nun seminario online. O estudo aborda o que están a facer as universidades en materia de transformación dixital e que medidas están a adoptar para preparar aos mozos a desenvolverse nun futuro incerto. A crise xerada pola COVID-19 puxo ao descuberto a imperioso necesidade de acometer este reto de maneira inmediata.

A maioría de universidades españolas non deron o paso para cambiar o enfoque do ensino á aprendizaxe. Son conscientes de que hai que levar a cabo cambios e, aínda que xa os están empezando a implementar, ven afastada a disrupción dos seus modelos. Por tanto, a maioría optaron máis ben por un modelo de optimización que por un de disrupción.

O estudo recolle unha serie de recomendacións para dar este salto que inclúen maior apoio institucional, definir unha estratexia integral, maior axilidade e flexibilidade, que o alumno sexa o centro, formación ao longo da vida, a importancia da colaboración, avanzar cara a un modelo de aprendizaxe por competencias, utilización das tecnoloxías emerxentes e integración das existentes, liderado e xestión do cambio cultural e mellora do sistema de incentivos ao profesorado.

Podes descargar o estudo no apartado de Publicacións.