Comisión de actividades e servizos

A Comisión aproba diversas axudas, apoios, colaboracións, contribucións e asignacións para varios eventos, programas, actividades e convocatorias

2023-03-02T08:55:48+00:0023 de Febreiro de 2023|Comisión de actividades e servizos|

O xoves, día 23 de febreiro de 2023, ás 12:15 horas, celebrouse reunión ordinaria da Comisión de Actividades e Servizos do Consello Social da Universidade de Vigo co obxecto de tratar os seguintes puntos da orde do día:

ORDE DO DÍA

 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (04.10.2022).
  Apróbase por asentimento.
 2. Informe do presidente.
 3. Aprobación, se procede, da distribución das axudas recollidas na convocatoria de Prácticums do Consello Social, correspondentes a 2023.
  A Comisión aproba propoñer ao pleno un plan de distribución.
 4. Proposta de renovación dos traballos de mantemento e actualización de contidos redaccionais e gráficos da web corporativa do Consello Social, durante 2023.
  A Comisión aproba a renovación.
 5. Acordo que proceda sobre a solicitude de apoio ao programa “eDestrezas”, promovido pola Vicerreitoría de Extensión Universitaria para fomentar as competencias dixitais de alumnado, PDI e PAS.
  Apróbase unha achega.
 6. Acordo que proceda sobre a petición de colaboración co proxecto “CinVigo. Ciencia na rúa”, promovido por CINBIO para fomentar vocacións científicas en Secundaria e BUP.
  Apróbase unha achega para comunicación e difusión.
 7. Acordo que proceda sobre o apoio solicitado pola Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía para desenvolver actividades de divulgación científica abertas a escolares e á cidadanía en xeral.
  Apróbase un ha axuda para material e conferencias.
 8. Acordo que proceda sobre a solicitude da Escola de Enxeñaría Industrial para organizar unha competición de robots, co obxectivo de fomentar as actividades STEAM nos colexios e institutos galegos.
  Asígnase unha axuda.
 9. Acordo que proceda sobre a proposta de contribución do Consello Social para ampliar a presenza de alumnado na Escola de Verán sobre Servizos Climáticos, en colaboración coa Organización Meteorolóxica Mundial.
  Concédese unha achega.
 10. Acordo que proceda sobre a solicitude de apoio ao proxecto “Clean Energy Ship”, promovido por estudantes das enxeñarías da Universidade de Vigo, para competicións internacionais.
  Apróbase unha axuda.
 11. Aprobación, se procede, da proposta de actividades para 2023 do Observatorio de Persoas Tituladas da Universidade de Vigo, e da correspondente dotación económica.
  Asígnase un importe global para a realización dos traballos, dando conta en cada caso.
 12. Acordo que proceda sobre a axuda solicitada para desenvolver o proxecto “Cóntancho as Matemáticas”, orientado a estimular vocacións polas matemáticas nas últimas etapas de Educación Primaria, con especial atención á igualdade de xénero.
  Apróbase unha achega.
 13. Aprobación, se procede, da aportación do Consello Social para a organización en Vigo da reunión da Conferencia de Consellos Sociais das universidades españolas.
  Apróbase unha asignación para gastos de organización.
 14. Rogos e preguntas.
  Non hai.