Informes

Espírito emprendedor dos universitarios españois (Informe GUESSS 2018)

5 de Febreiro de 2020|
Espírito emprendedor dos universitarios españois (Informe GUESSS 2018)2020-02-05T13:59:50+00:00

Project Description

Estudo sobre o fenómeno emprendedor dos universitarios españois elaborado polo «Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey». A entidade parte de que as universidades son parte esencial do ecosistema económico dun territorio e que unha forma de dinamizar ese ecosistema é inculcando o espírito emprendedor nos estudantes universitarios e capacitándoos para recoñecer oportunidades e explotalas con éxito.

O obxectivo principal do proxecto GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey), que nace en 2003, é medir ese espírito emprendedor e ofrecer recomendacións para fomentalo. Os seus obxectivos, contidos e publicacións poden verse na súa web.

Informe de 2018 no que participaron máis de 3.000 universidades de 54 países. España é o país que máis contribuíu, por número de estudantes, na muestral internacional.