Informes

Informe de prácticas académicas externas extracurriculares por sectores empresariais e titulacións

Informe de prácticas académicas externas extracurriculares por sectores empresariais e titulacións2018-10-11T23:17:02+00:00

Project Description

O estudo –que analiza o curso académico 2016/2017 e está elaborado pola Fundación Universidade de Vigo – ten como obxectivos:

1. Identificar os ámbitos de formación que acadan un maior nivel de prácticas

2. Dispoñer de datos comparativos desde unha perspectiva temporal

3. Apoiar o valor estratéxico da UVigo como motor de desenvolvemento social e económico, e

4. Apoiar posibles actuacións que favorezan a empregabilidade dos titulados universitarios

Os indicadores analizados son:

  • Nº de prácticas realizadas
  • Nº de prácticas realizadas por ámbito de coñecemento do alumnado
  • Nº de empresas/entidades colaboradoras
  • Ámbitos económicos/sociais das empresas/entidades nas que se realizan as prácticas
  • Tipo de empresas e entidades
  • Relación entre sectores económicos e ámbito de coñecemento do alumnado na realización de prácticas
  • Ratio: nº estudantes / empresa
  • Nº de prácticas por sectores e sexo