Informes

Informe de transparencia voluntaria na web das universidades españolas, 2018

5 de Febreiro de 2020|
Informe de transparencia voluntaria na web das universidades españolas, 20182020-02-05T18:09:44+00:00

Project Description

Este novo informe amosa un descenso significativo nos graos de transparencia e nas prácticas de bo goberno das universidades públicas respecto dos anteriores informes.

O descenso obedece a dous motivos. Por unha banda, a introdución e formulación de novos indicadores que expoñen novas esixencias de información e prácticas de bo goberno ás universidades. Especialmente relevante é a nova área relativa ao Consello social, que esixe a este órgano de goberno un conxunto de prácticas de rendición de contas e fiscalización que van máis aló da mera subministración de información, pois requiren tomar conciencia e asumir determinadas responsabilidades de supervisión. O segundo motivo débese ao novo sistema de valoración (o semáforo) que premia máis a aquelas organizacións que se distinguen pola calidade, pertinencia e actualidade da información.