Outras publicacións

Presupuesto 2022 de la CCSU

Presupuesto 2022 de la CCSU2022-05-31T09:52:36+00:00

Project Description

O orzamento de 2022 contempla o encargo e a execución dunha estratexia de xestión e presenza institucional e social, consolidando a presenza da CCS en Madrid, abrindo unha oficina na devandita cidade tras a contratación en 2021 dunha dirección técnica e dando cumprimento aos compromisos adquiridos pola CCS a través dos convenios subscritos coas diferentes institucións. Tamén, loxicamente, farase fronte aos gastos para o funcionamento correcto da CCS.

É necesario lembrar que 2022 levará a posta en marcha dun proceso electoral para renovar o actual Comité Executivo da CCS. Esta proposta de orzamentos para 2022 non debe comprometer a acción do novo goberno da asociación que resulte elixido como consecuencia do devandito proceso. Por iso, para 2022 optouse por reservar unha parte do orzamento para o desenvolvemento das liñas de actuación que levará a cabo o novo Comité Executivo a través das Comisións da CCS.

Estes orzamentos teñen só versión en castelán.